Interim opdrachten: hoe gaat dat in zijn werk?

In wezen zijn interim opdrachten niet veel meer dan tijdelijke opdrachten die voor een bedrijf worden uitgevoerd door een zelfstandig ondernemer. Je zou kunnen zeggen dat dergelijke opdrachten hetzelfde zijn als ZZP opdrachten of freelance werk. En in wezen is dat ook zo. Maar in de praktijk spreken we meestal van interim opdrachten in bepaalde specifieke gevallen. Zo gaat het bij interim klussen vaak om een tijdelijke vraag naar een specifieke werknemer bij een bedrijf. je kunt hierbij denken aan iemand die een reorganisatie begeleidt, of iemand die tijdelijk de taken overneemt van een manager die is opgestapt of met verlof is. Bij ZZP of freelance denken we in de praktijk meer aan structurele werkzaamheden die op freelance basis worden uitgevoerd vanwege de voordelen in met name flexibiliteit die opdrachtgevers en freelancers ervaren. Zo zullen veel freelancers bijvoorbeeld zeggen dat het werken van waar en wanneer ze maar willen een belangrijke motivatie is. Bij interim opdrachten is het echter vaak het geval dat de interimmer intern gaat werken bij de opdrachtgever en zich dus ook moet houden aan diens werktijden.

Voor wie zijn interim opdrachten interessant?

Aan de kant van de opdrachtnemer, de interimmer dus, is het doen van interim werk vooral interessant wanneer het wat betreft jouw persoonlijke planning goed uitkomt, of wanneer je zeer specifieke vaardigheden hebt die niet altijd van belang zijn binnen een bedrijf. Met andere woorden, zit je een aantal maanden zonder werk omdat je tussen twee banen in zit? Dan is het doen van interim opdrachten de ideale mogelijkheid om jezelf aan het werk te houden, ervaring op te blijven doen en natuurlijk een inkomen te genereren. Maar interim opdrachten zijn ook zeer interessant voor mensen met een zeer specifieke vaardigheid. Specialisten op het gebied van software implementatie, het begeleiden van organisationele veranderingen, of het oplossen van interne problemen binnen een bedrijf zijn vaak gehoorde klussen waar interimmers ideaal voor zijn.

En voor bedrijven?

Voor bedrijven zijn interim opdrachten ook een zeer interessante manier om te werken. Immers, het mes snijdt aan twee kanten. Is er binnen het bedrijf een zeer noodzakelijke maar tijdelijke vraag naar een bepaalde vaardigheid, bepaalde kennis of ervaring met het oplossen van ingewikkelde problemen? Dan is daar de interim specialist die zich enkel en alleen bezig houdt met hetgeen waarvoor hij of zij wordt ingehuurd en die zijn weg weer vervolgt wanneer de opdracht is uitgevoerd. Zo’n interimmer mag dan wel wat kosten maar de flexibiliteit en het specialisme van de interimmer zijn dan ook waardevolle eigenschappen voor een bedrijf. Het niet invullen van een dergelijke specifieke rol binnen een bedrijf brengt vaak nog veel grotere en onvoorziene kosten met zich mee.

Interim opdrachten iets voor jou?

Interim opdrachten zijn dus een interessante tijdelijke oplossing die zowel in het voordeel van een bedrijf als in het voordeel van de opdrachtnemer kunnen werken. Er ontstaat met dergelijke opdrachten een win-win-situatie wanneer een specialist op tijdelijke basis op een bepaalde opdracht kan worden gezet en kan doen waar hij of zij goed in is. Het bedrijf hoeft zo niet lang te zoeken naar een geschikte werknemer voor de lange termijn en de interim opdrachtnemer kan zich specialiseren en blijven werken voor diverse en interessante opdrachtgevers.